Sofa phòng khách đẹp, sofa phòng khách HCM, Sofa Thủ Đức, Sofa Quận 9, Sofa đẹp, Sofa HCM, Sofa cao cấp, sofa giá rẻ, sofa dep, sofa hcm, sofa,
Khách hàng là giá trị cốt lõi của chúng tôi

Chính sách đổi trả

Chúng tôi tin rằng bạn sẽ yêu thích nội thất mới của Sofa VENUS. Và chúng tôi tin chắc rằng sở thích và sự lụa chọn của bạn đôi khi có sự thay đổi, nếu bạn không hoàn toàn hài lòng về sản phẩm. Bạn hãy tham khảo về chính sách đổi trả của chúng tôi.

Trong một vài trường hợp nếu bạn không hài lòng với đơn đặt hàng của bạn tại Sofa VENUS  vì bất kỳ lý do nào (Trừ khi sản phẩm bị lỗi) và muốn hoàn lại. Đối với hàng trưng bày Showroom. Bạn có thể làm như vậy và thông báo cho chúng tôi trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc. Hàng hóa đổi trả phải ờ trạng thái đóng gói ban đầu và bạn phải xuất trình hóa đơn bán hàng.

Chúng tôi sẽ thông báo ngay lập tức đến bạn về một khoản chi phí vận tải nếu việc đổi trả hàng hóa được thực hiện bởi đội ngũ giao nhận của chúng tôi. Công việc thu thập hàng hóa đổi trả sẽ được thực hiện trong vòng từ 2 – 10 ngày làm việc.

Đối với hàng sản xuất, nếu  bị lỗi hoặc bị hư hòng trong quá trình sản xuất và vận chuyển giao nhận, bạn có thể phản hồi trong vòng 3 (ba) tháng kế từ ngày mua hàng, miễn là hàng hóa được sử dụng đúng mục đích và được chăn sóc hoặc bảo vệ theo bất kỳ hướng dẫn sử dụng đính kèm. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu việc giám định hàng hóa nếu cần thiết.

Chúng tôi sẽ cố gắng sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa bị lỗi và có thể hoàn trả lại cho bạn toàn bộ giá trị bạn đã trả cho đơn hàng của bạn. Nếu trong quá trình đánh giá, bộ phận giám định chất lượng sản phẩm của chúng tôi phát hiện bạn đã không tuân thủ các hướng dẫn sử dụng và chăm sóc hàng hóa không đúng cách và mục đích sử dụng, chúng tôi sẽ không chấp nhận việc hoàn trả hàng hóa cho đơn đặt hàng của bạn.